Obranné spreje - STOPER 2 40 ml

STOPER 2 40 ml


Cena s DPH: 219,- Kč

Cena: 180,98 Kč

ks
zvětšit obrázek
Prodej: od 18 let
Dostupnost: skladem
Číslo zboží: 2.40

Popis zboží

Obsahuje 10% OC (Oleoresin capsicum).
Rychlý a efektivný obranný účinek. Dočasné oslepení, dušnost, kašel, pálení pokožky. Snadná manipulace, bezpečnostní pojistka a jednoduché ovládání. Dosah do 5 m. Účinný proti agresivním zvířatům.

Upozornění/bezpečnostní pokyny/první pomoc:

R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC-134a.

 

Dotaz k produktu

Ochrana proti spamu při odesílání dotazu:

Následující pole a odesílací tlačítko prosím ignorujte.
PřihlášeníRegistrace
Ztráta hesla

Kontakt

Mapa

OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o.
Ke Křížkám 166
Praha 10 - Dubeč
107 00

Tel.: +420 272 706 963
Fax: +420 272 706 966
E-mail:
info@ohnostroje.cz

IČ: 26454025
DIČ: CZ26454025

APEK
ACPF

Produkt byl přidán do košíku.

K objednávce

nahoru